مقالات علمی

طیف سنج جرمی یا مس اسپکترومتری

طیف سنجی جرمی یک روش آنالیزی است که برای محاسبه نسبت جرم به بار (m/z) یک یا چند مولکول در نمونه مورد استفاده است. این اندازه‌گیری‌ها اغلب برای تعیین وزن مولکولی دقیق اجزای نمونه، شناسائی [...]

وارد كردن نمونه در دستگاه مس اسپكترومتر

وارد كردن نمونه در دستگاه مس اسپكترومتر طریقه وارد شدن نمونه در دستگاه MSممکن است متفاوت باشد که بستگی به روش یونیزاسیون ، نوع و پیچیدگی نمونه دارد. در MALDI نمونه را به همراه یک [...]

محدودیتهای مس اسپکترومتر

محدودیت های MS روش مس اسپکترومتری تحول بزرگی در شناسائی پروتئینها ایجاد نموده است. این تحولات از سویی مدیون پیشرفتهای ساخت و گسترش تکنولوژی سخت افزاری مس اسپکترومتر بوده و از سوی دیگر طراحی و [...]

شناسایی پروتئین به روش مس اسپکترمتری MALDI

شناسایی پروتئین به روش مس اسپکترمتری MALDI ديتا بدست آمده از مس اسپكترومتري MALDI اغلب بصورت تعدادي عدد است كه نماينده ميزان نسبت m/z ذرات پپتيدي هستند. از آنجا كه در اين روش اغلب پروتئينهاي [...]

ساختار مس اسپكترومتر

ساختار مس اسپكترومتر هر دستگاه مس اسپکتومتر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است  (تصوير زیر) . 1- مرکز یونیزاسیون      2- آنالایزر                3- دتکتور  تصوير: اجزا اصلي مس اسپكترومتر (Ref: http://www.hull.ac.uk/chemistry/masspec3/principles%20of%20ms.html) پروتئينها در مركز يونيزاسيون [...]

تفسیر نتایج مس اسپکترومتری

تفسیر نتایج مس اسپکترومتری در دستگاه MS ، دتکتور سیگنالهای به دست آمده از یونها را جذب و تقویت کرده و سپس جهت پردازش به مرکز پردازشگر دستگاه ارسال می کند. نهایتاً اطلاعات به صورت [...]

به كار گيري مس اسپكترومتر در مطالعات پروتئوميكس

به كار گيري مس اسپكترومتر در مطالعات پروتئوميكس مس اسپكترومتري بصورت هاي مختلفي در شناسائي پروتئين ، آناليز توالي آن و شناسائي تغييرات پس از ترجمه (Post-translational modifications, PTMs) مي تواند مورد استفاده واقع شود. [...]

برش دادن پروتئین در ژل

برش دادن پروتئین در ژل اگر توالی یابی به دلیل بلاک شدن انتهای N پروتئین پیش نرود می توان پرتئین  را قطعه قطعه نمود و سپس آنرا مورد آزمون توالی یابی قرار داد . برای [...]

آماده سازی نمونه پروتئین پیش از مس اسپکترومتری

آماده سازی نمونه پروتئین پیش از مس اسپکترومتری پیش از انجام مس اسپکترومتری آلودگیهای نمونه باید از آن برداشته شوند و نمونه نسبتا خالص پروتئین/پپتید به دستگاه تزریق می شود. مرحله خالص سازي پروتئین مي [...]

انواع مس اسپکترومتر

انواع مس اسپکترومتر دو نوع متمایز مس اسپکتومتر که  بر اساس نوع مركز يونيزان نامگذاري شده اند و در  کارهای پروتئومیکس کاربرد فراوان دارند عبارتند از:Matrix-assisted Laser desorption/ionization  (MALDI) و Electrospray ionization (ESI) . وجه [...]

روش Matrix Assisted Laser Desorption Ionization , MALDI

روش Matrix Assisted Laser Desorption Ionization , MALDI این روش یونیزاسيون یک روش مناسب برای ترکیبات آلی غیر فرار ( Non - volatile ) و مقاوم در برابر حرارت (    Termolabile ) مخصوصاً ترکیبات با [...]

روش Electrospray ionization, ESI

روش Electrospray ionization, ESI يكي از مزاياي روش ESI امكان اتصال اين نوع با روش جداسازي LC است. اين امكان علاوه بر بالا بردن سرعت انجام آزمايش، احتمال آلودگي نمونه را نيز به حداقل مي [...]

Bioconjugation

بایوکانژوگیشن بایوکانژوگیشن شامل یک فرایند شیمیائی است که طی آن دو مولکول (زیستی) به صورت کووالانسی به یکدیگر متصل می شوند. بایوکانژوگیشن برای کاربردهای متنوعی مورد استفاده واقع می شود. ممکن است در بایوکانژوگیشن یک [...]

الكتروفورز

الكتروفورز نویسنده: دکتر اسماعیل شریفی: متخصص مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی همدان واژه الكتروفورز بيانگر حركت ذرات باردار تحت تاثير ميدان الكتريكي مي باشد. اساس اين فن استفاده از جابه‌جايي ذرات باردار در يك محيط [...]

رنگ آمیزی پروتئینها بر روي ژل

رنگ آمیزی پروتئینها بر روي ژل پس از انجام الکتروفورز یک بعدی (1D) یا دو بعدی (2D) برروی ژل SDS مرحله بعدی اغلب نشان دادن حضور پروتئین بر روی ژل است. بطور کلی به این [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش راديواكتيو

اين روش پيش از ابداع روشهاي حساسي مانند رنگ آميزي نقره از جمله روشهاي رايج و حساس در نشان دادن پروتئينها بر روي ژل به حساب مي آمد. مواد راديواكتيو مي توانند در شرايط in [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش رسوب افتراقی نمکها

رنگ آمیزی پروتئین به روش رسوب افتراقی نمکها این روش براساس اینست که نمکهای متصل به پروتئین (مانند دودسیل سولفات یا کاتیونهای سنگین) کمتر از نمکهای آزاد در ژل فعال هستند. بنابراین رسوب یک نمک [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش فلورسانس

رنگ آمیزی پروتئین به روش فلورسانس رنگ آمیزی فلورسانس از نظر اساس روش به رنگ آمیز کوماسی شبیه است. در اینجا نیز ماده فلوروفور بصورت کووالانسی یا غیر کووالانسی به پروتئین متصل می شود. البته [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش کوماسی بلو

رنگ آمیزی پروتئین به روش کوماسی بلو رنگ آمیزی کوماسی بلو از جمله روشهای رنگ آمیزی آلی به حساب می آید. در رنگ آمیزیهای آلی رنگ می تواند بصورت کووالانسی یا غیر کووالانسی با پروتئین [...]

الکتروفورز دو بعدی پروتئینها

الکتروفورز دو بعدی یکی از روشهای موثر در جداسازی پروتیئنها از یکدیگر روش الکتروفورز دو بعدی (2-Dimentional, 2-D) است. در این روش ابتدا پروتئينها را بر اساس تفاوت در نقاط ايزوالكتريك جدا مي كنند. به [...]

عملکرد پروتئینها

عملکرد پروتئینها پروتئينها بازوهای اجرایی سلول را تشکیل می دهند. به همین دلیل شناختن عملکرد و پیش از آن شناختن نوع پروتئین برای دانستن فیزیولوژی سلول ضروری به نظر می رسد. به طورکلی می توان [...]

مکانیسم های تجزیه پروتئین توسط سلول

مکانیسم های تجزیه پروتئین توسط سلول به دلائل مختلف یک سلول ممکن است نیاز به تجزیه پروتئین داشته باشد. مثلا ً پروتئینهایی که ساختار مناسب را در حین ترجمه بدست نیاورده اند و یا اینکه [...]

کروماتوگرافی و HPLC

کروماتوگرافی و HPLC نگارش: دکتر اسماعیل صدرالدینی: متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر اسماعیل شریفی: متخصص مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی همدان کروماتوگرافی: اساس جداسازی ترکیبات بیولوژیک با روش کروماتوگرافی ، به جز [...]

ساختار پروتئینها

ساختار پروتئینها پروتئینها پلی مرهایی هستند که از ساختارهای ساده تر بنام اسیدهای آمینه تشکیل شده اند. تنها 20 اسيد آمينه طبيعي وجود دارد (تصویر 1) كه انواع آرايش آنها مي تواند تمام انواع پروتئينها [...]

بروشور محصولات

ویدیوهای آموزشی

دنیای شگفت انگیز اُمیکس را با ما تجربه کنید

ByOMICs

تماس با ما