دنیای اُمیکس

امیکس علم شناسایی و اندازه گیری مولکول های بیولوژیکی کوچک به صورت همزمان است که به این وسیله در شناسایی زود هنگام بیماری یا فنوتیپ موثر می باشد. همچنین به کمک این فناوری می توان سیستم های بیولوژیکی را تحت نظر داشت که این امر در شناسایی مکانیسم های ایجاد بیماری و در نتیجه در درمان و پیشگیری بیماری ها کمک کننده است. جنبه های مختلف فناوری امیکس شامل ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس هستند که ممکن است در مطالعات مختلف تنها از یکی از این فناوری ها استفاده شود (مطالعات Single-omics) یا دو یا چند فناوری به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرند (مطالعات Multi-omics). پس از پروژه بزرگ ژنوم انسانی که در سال 2004 به پایان رسید پروژه های بزرگ دیگری در حوزه بیولوژی اومیکس آغاز و در حال انجام هستند که از جمله آنها می توان به پروژه پروتئوم انسانی اشاره کرد. تکمیل چنین پروژه هایی می تواند ایده پزشکی فرد محور (Personalized Medicine) را تحقق بخشد.

رویکرد ما

ByOMICs

A Comprehensive Solution for your OMICs studies

تماس با ما

دوره های آموزشی بایومیکس

بایومیکس، ارائه دهنده دوره های آموزشی متعددی است که کاربران گرامی می توانند در بخش خدمات از لیست این خدمات اطلاع یابند. در عین حال ویدیوهای آموزشی و مقالات را می توانید در بخش انتشارات مشاهده کنید.

مشاهده دوره های آموزشی ( برای مشاهده جزییات دوره ها و ثبت نام کلیک نمایید)

    در دوره های آموزشی بایومیکس ثبت نام کنید