شرکت زیست پروتئین پژوه تهران

شرکت “زیست پروتئین پژوه تهران ” یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیولوژی اومیکس مخصوصا پروتئومیکس، ژنومیکس و متابولومیکس است. این شرکت در سال 1399 به همت تعدادی از اساتید بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به فعالیت نمود. هدف اولیه این شرکت تولید مواد و محصولات و ارایه خدمات مرتبط با حوزه پروتئومیکس و بیوتکنولوژی پروتئین می باشد. در عین حال، در حال حاضر این خدمات به سایر حوزه های اومیکس نیز توسعه یافته است. محصولات این شرکت با نام تجاری ByOMICs در حال توزیع می باشد. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تخصص نیروهای انسانی خود و نیز ارتباطات بین المللی و داخلی با شرکتها و دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در صدد است تا تامین کننده بخشی از نیازهای جامعه علمی به مواد و محصولات و خدمات حوزه اومیکس باشد. همچنین، این شرکت، با در اختیار داشتن تیم علمی و اجرایی مجرب می تواند مجری طرحهای تحقیقاتی بوده و نقش واحد R&D برای شرکتها و کارخانجات تولیدی را بازی کند.

“هر پیشرفت بزرگی در علم، حاصل جسارت برای تخیلی جدید بوده است”

جان دیویی

ارایه خدمت و محصول

مشاوره و شتابدهنده

پژوهش و فناوری

آموزش