تولیدات شرکت

شرکت بایومیکس به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کیتهای با کاربرد عمدتاً تحقیقاتی فعالیت می نماید. در حال حاضر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مصرف کنندگان عمده محصولات ما هستند. همچنین شرکت بایومیکس به عنوان توزیع کننده انحصاری کیت غربالگری شرکت پایا همسان می باشد. این کیت بر مبنای مس اسپکترومتری بوده و توانایی اندازه گیری کمی اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب را دارد.

Book a Consultation
دانلود

کیتهای مولکولی بایومیکس

این کیتها شامل طیف گسترده ای از کیتهای استخراجی اسیدهای نوکلئیک شامل RNA و DNA و miRNA می باشند که برای استخراج از بافتها و سلولهای مختلف طراحی و ساخته شده اند. درجه خلوص بالا و نیز قابلیت خالص سازی مقادیر بالا از خصوصیات این کیتها به شمار می آیند که سبب سازگاری آنها با روشها و نیز تکنیکهای PCR و نیز qPCR می گردد.

Book a Consultation

کیتهای آنالیز

در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کیتهای آنالیزی مخصوصا کیتهای آنالیز پروتئینی در حال تولید هستند. این کیتها برای جداسازی و خالص سازی پروتئینها و نیز بررسی خصوصیات مولکولی و اندازه گیری غلظت آنها مورد استفاده می باشند. برای اطلاع از انواع این کیتها و نیز درخواست خرید می توانید از بخش فروشگاهی استفاده کنید

Book a Consultation

تجهیزات


بایومیکس تولید کننده دستگاه تبخیرگر نیتروژن برای استفاده در آزمایشگاه اومیکس می باشد. این دستگاه با نازلهای متعدد امکان تبخیر نیتروژن از 30 نمونه آزمایش بطور همزمان و یکنواخت را می دهد. استفاده از این دستگاه سبب تسهیل در آماده سازی نمونه پیش از آزمایشات مس اسپکترومتری می گردد.

مشاهده فیلم دستگاه

کیت غربالگری بیماریهای کودکان


بایومیکس نماینده انحصاری توزیع کیت غربالگری بیماریهای کودکان

این کیت یک محصول استثنایی برای آنالیز اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب با روش مس اسپکترومتری می باشد. این کیت با 26 استاندارد داخلی و کنترل برای اندازه گیری کارنیتین ها و اسیدهای آمینه عرضه می شوند. بنابراین، این کیت‌ قابلیت اندازه‌گیری 13 اسید آمینه و 31 گونه کارنیتین را دارد، آسیل‌کارنیتین‌هایی با طول زنجیره یکسان دارای ویژگی‌های عملکردی مشابهی هستند. به این ترتیب می توان از استاندارد داخلی C16 برای تعیین غلظت سری آسیل کارنیتین C16، C16:1، C16OH و C16:1OH استفاده کرد. علاوه بر این، C16 غیر نشاندار می تواند به عنوان یک کنترل خارجی برای تمام سری های C16 acylcarnitine استفاده شود. تجزیه و تحلیل به صورت نیمه کمی از لکه های خونی خشک شده انجام می شود و نمونه با استفاده از استاندارد داخلی مشخص می شود، آنالیت ها از بافت خون خشک استخراج می شوند و با یا بدون مرحله مشتق سازی با استفاده از یک سیستم طیف سنجی جرمی متوالی تجزیه و تحلیل می شوند. پاسخ هر آنالیت نسبت به استاندارد داخلی نشاندار شده با ایزوتوپ پایدار معادل همان آنالیت، متناسب با غلظت آنالیت است.