نحوه ثبت نام در کارگاههای اومیکس

ثبت نام در این کارگاهها براساس تکمیل ظرفیت صورت می گیرد و زمان برگزاری طی اطلاعیه ها ی بعدی اعلام می گردد.

برای ثبت نام در صفحه اصلی سایت بایومیکس فرم ثبت نام را پر کنید یا با شماره زیر تماس بگیرید

توجه:

کارگاههای مجازی اومیکس در فضای اسکای روم برگزار می گردد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 09925757861 تماس حاصل فرمایید.

کارگاههای در حال ثبت نام

کارگاه HPLC

( در حال ثبت نام)

کارگاه مواد در پزشکی

( در حال ثبت نام)

کارگاه “چگونه یک مقاله علمی بنویسیم”

( در حال ثبت نام)

کارگاه کشت باکتری و آنتی بیوگرام

( در حال ثبت نام)

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

( در حال ثبت نام)

کارگاه طراحی پرایمر

( در حال ثبت نام)

کارگاه کشت سلول

( در حال ثبت نام)

کارگاه بیولوژی اومیکس و کاربردهای آن

( در حال ثبت نام)

کارگاه ELISA

( در حال ثبت نام)

کارگاه حضوری روش تحقیق

( در حال ثبت نام)

کارگاه استخراج RNA و DNA و سنتز cDNA

( در حال ثبت نام)

کارگاه استخراج آنتی بادی

( در حال ثبت نام)

کارگاه PCR

( در حال ثبت نام)

کارگاه SPSS

( در حال ثبت نام)

کارگاه SDS-PAGE

( در حال ثبت نام)

کارگاه Western Blot

( در حال ثبت نام)

کارگاه Real-Time PCR

( در حال ثبت نام)

کارگاه اصول بافرسازی

( در حال ثبت نام)

کارگاه نانومتریال در پزشکی

( در حال ثبت نام)

کارگاه دو روزه طراحی واکسن با نقشه برداری اپی توپ (Epitope Mapping)

( در حال ثبت نام)

کارگاههای برگزار شده

کارگاه یک روزه HPLC

این کارگاه در دوره های متعدد و با استقبال گسترده فراگیران در مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. سری جدید این کارگاه در حال ثبت نام می باشد

مدرس: مدرس دکتر اسماعیل صدرالدینی

کارگاه Machine Learning in Biology

فراگیران محترم دوره های امیکس

این کارگاه در تاریخ 6 مرداد ماه 1401 و بصورت آنلاین برگزار گردید.

مدرس کارگاه: آقای داود ربیعی، دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه کلیات اومیکس

این کارگاه در تاریخ هفتم بهمن ماه 1400 و بصورت آنلاین برگزار گردید.

مدرس کارگاه: دکتر اسماعیل صدرالدینی، دانشیار بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه کلیات بیوانفورماتیک

این کارگاه در تاریخ 21 بهمن ماه 1400 و بصورت آنلاین برگزار گردید.

مدرس کارگاه: آقای داود ربیعی، دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه کلیات فلوسایتومتری

این کارگاه در تاریخ پنجم اسفند ماه 1400 و بصورت آنلاین برگزار گردید.

مدرس کارگاه: دکتر اسماعیل صدرالدینی، دانشیار بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه مدل سازی پروتئین

این کارگاه در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 1401 و بصورت آنلاین برگزار گردید.

مدرس کارگاه: آقای داود ربیعی، دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران