ویژگیهای خرید از بایومیکس:

  • خرید شما از نظر کیفییت توسط بایومیکس تضمین می گردد.

  • محصولات بایومیکس در مقادیر متنوع ارائه می گردد، لذا مصرف کننده محترم متناسب با میزان مصرف خود می تواند سفارش خرید بگذارد.

  • در صورت عدم رضایت از کیفیت محصول، می توانید آنرا به راحتی عودت دهید.

  • اگر ماده درخواستی در موجودی بایومیکس نباشد می توانید سفارش خرید بگذارید.

  • اگر شما مقدار کمی از ماده خریداری شده را نیاز دارید، بایومیکس می تواند در فروش مابقی ماده به شما کمک کند.
  • بایومیکس آمادگی دارد تا تمام سفارشات خارجی شما را در اسرع وقت تامین نماید.

gDNA extraction kit