About comadmin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far comadmin has created 33 blog entries.

طیف سنج جرمی یا مس اسپکترومتری

By |2024-05-14T11:11:18+03:30اکتبر 24th, 2023|

مس اسپکترومتری یا طیف سنج جرمی طیف سنجی جرمی یا مس اسپکترومتری (Mass spectrometry) یک روش آنالیزی است که برای محاسبه نسبت جرم به بار (m/z) یک یا چند مولکول در نمونه مورد استفاده است. این اندازه‌گیری‌ها اغلب برای تعیین وزن مولکولی دقیق اجزای نمونه، شناسائی اجزا مولکولی و اندازه گیری کمی آنها استفاده می‌شوند. [...]

وارد كردن نمونه در دستگاه مس اسپكترومتر

By |2024-05-14T11:13:56+03:30اکتبر 26th, 2021|

وارد كردن نمونه در دستگاه مس اسپكترومتر طریقه وارد کردن نمونه در دستگاه مس اسپکترومتر ممکن است متفاوت باشد که بستگی به روش یونیزاسیون ، نوع و پیچیدگی نمونه دارد. در MALDI نمونه را به همراه یک ماتریکس ( مانند α- سینانیمیک اسید) بر روی پلیت مخصوص دستگاه قرار می دهند.نقش ماتریکس جذب انرژی لیزر [...]

محدودیتهای مس اسپکترومتر

By |2024-05-14T10:52:52+03:30اکتبر 26th, 2021|

محدودیت های مس اسپکترومتر روش مس اسپکترومتری تحول بزرگی در شناسائی پروتئینها ایجاد نموده است. این تحولات از سویی مدیون پیشرفتهای ساخت و گسترش تکنولوژی سخت افزاری مس اسپکترومتر بوده و از سوی دیگر طراحی و معرفی الگوریتم ها و توسعه نرم افزاری و نیز تکمیل پروژه های ژنومی و غنی شدن Database ها مس [...]

شناسایی پروتئین به روش مس اسپکترمتری MALDI

By |2024-05-14T10:58:52+03:30اکتبر 26th, 2021|

شناسایی پروتئین به روش مس اسپکترمتری MALDI ديتا بدست آمده از مس اسپكترومتري MALDI اغلب بصورت تعدادي عدد است كه نماينده ميزان نسبت m/z ذرات پپتيدي هستند. از آنجا كه در اين روش اغلب پروتئينهاي جداسازي شده ( بصورت يك نوع پروتئين و يا تعداد محدودي از پروتئينها) در دستگاه لود مي گردد بنابر اين [...]

ساختار مس اسپكترومتر

By |2021-10-26T20:01:59+03:30اکتبر 26th, 2021|

ساختار مس اسپكترومتر هر دستگاه مس اسپکتومتر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است  (تصوير زیر) . 1- مرکز یونیزاسیون      2- آنالایزر                3- دتکتور  تصوير: اجزا اصلي مس اسپكترومتر (Ref: http://www.hull.ac.uk/chemistry/masspec3/principles%20of%20ms.html) پروتئينها در مركز يونيزاسيون يونيزه مي شوند و آنالايزر ذرات يوني را بر اساس تفاوتشان در نسبت m/z جداسازي مي كند و سپس دتكتور [...]

تفسیر نتایج مس اسپکترومتری

By |2021-10-26T19:43:32+03:30اکتبر 26th, 2021|

تفسیر نتایج مس اسپکترومتری در دستگاه MS ، دتکتور سیگنالهای به دست آمده از یونها را جذب و تقویت کرده و سپس جهت پردازش به مرکز پردازشگر دستگاه ارسال می کند. نهایتاً اطلاعات به صورت منحنی ( اسپکتروم و یا درحالت جمع به صورت اسپکترا ) که محور طولی آن میزان نسبت m / z [...]

به كار گيري مس اسپكترومتر در مطالعات پروتئوميكس

By |2021-10-26T20:17:58+03:30اکتبر 26th, 2021|

به كار گيري مس اسپكترومتر در مطالعات پروتئوميكس مس اسپكترومتري بصورت هاي مختلفي در شناسائي پروتئين ، آناليز توالي آن و شناسائي تغييرات پس از ترجمه (Post-translational modifications, PTMs) مي تواند مورد استفاده واقع شود. به طور كلي مراحل كار مي تواند شامل جداسازي پروتئينها از يكديگر ، پاكسازي نمونه از تركيبات متداخل و انجام [...]

برش دادن پروتئین در ژل

By |2021-10-26T20:16:53+03:30اکتبر 26th, 2021|

برش دادن پروتئین در ژل اگر توالی یابی به دلیل بلاک شدن انتهای N پروتئین پیش نرود می توان پرتئین  را قطعه قطعه نمود و سپس آنرا مورد آزمون توالی یابی قرار داد . برای اینکار  اگر پروتئین در ژل مورد استفاده قرار می گیرد باید توجه نمود  که برای رنگ زدایی  از الکل یا [...]

آماده سازی نمونه پروتئین پیش از مس اسپکترومتری

By |2021-10-26T20:16:13+03:30اکتبر 26th, 2021|

آماده سازی نمونه پروتئین پیش از مس اسپکترومتری پیش از انجام مس اسپکترومتری آلودگیهای نمونه باید از آن برداشته شوند و نمونه نسبتا خالص پروتئین/پپتید به دستگاه تزریق می شود. مرحله خالص سازي پروتئین مي تواند به دو مرحله مجزا تقسيم شود. - شفاف سازي ( Clarification ): براي برداشتن تركيباتي مانند ليپيدها، نمك ها [...]

Go to Top