About comadmin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far comadmin has created 46 blog entries.

انواع مس اسپکترومتر

By |2021-10-26T20:15:20+03:30اکتبر 26th, 2021|

انواع مس اسپکترومتر دو نوع متمایز مس اسپکتومتر که  بر اساس نوع مركز يونيزان نامگذاري شده اند و در  کارهای پروتئومیکس کاربرد فراوان دارند عبارتند از:Matrix-assisted Laser desorption/ionization  (MALDI) و Electrospray ionization (ESI) . وجه متمايز اين روش نسبت به روشهاي ديگر در ملايم (Soft) بودن روش يونيزاسيون آنهاست به نحوي كه بيشتر در مطالعات [...]

روش Matrix Assisted Laser Desorption Ionization , MALDI

By |2021-10-26T20:13:47+03:30اکتبر 26th, 2021|

روش Matrix Assisted Laser Desorption Ionization , MALDI این روش یونیزاسيون یک روش مناسب برای ترکیبات آلی غیر فرار ( Non - volatile ) و مقاوم در برابر حرارت (    Termolabile ) مخصوصاً ترکیبات با وزن مولکولی بالاست . کار با دستگاه MALDI نسبتاً آسان و مزیت ویژه آن تحمل نسبتاً بالای آن نسبت به [...]

روش Electrospray ionization, ESI

By |2021-10-26T20:12:34+03:30اکتبر 26th, 2021|

روش Electrospray ionization, ESI يكي از مزاياي روش ESI امكان اتصال اين نوع با روش جداسازي LC است. اين امكان علاوه بر بالا بردن سرعت انجام آزمايش، احتمال آلودگي نمونه را نيز به حداقل مي رساند. همچنين مي توان با تنظيم ميزان جريان (Flow rate) ميزان رزولوشن دستگاه را كنترل كرد. در اين روش امكان [...]

Bioconjugation

By |2021-08-21T22:47:48+04:30آگوست 18th, 2021|

بایوکانژوگیشن بایوکانژوگیشن شامل یک فرایند شیمیائی است که طی آن دو مولکول (زیستی) به صورت کووالانسی به یکدیگر متصل می شوند. بایوکانژوگیشن برای کاربردهای متنوعی مورد استفاده واقع می شود. ممکن است در بایوکانژوگیشن یک معرف واکنشگر شیمیائی حد واسط اتصال دو مولکول، مثلا دو پروتئین واقع شود. این حالت را Cross linking می گویند. [...]

الكتروفورز

By |2021-08-15T19:42:30+04:30آگوست 15th, 2021|

الكتروفورز نویسنده: دکتر اسماعیل شریفی: متخصص مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی همدان واژه الكتروفورز بيانگر حركت ذرات باردار تحت تاثير ميدان الكتريكي مي باشد. اساس اين فن استفاده از جابه‌جايي ذرات باردار در يك محيط مايع يا نيمه جامد تحت تاثير يك پتانسيل الكتريكي براي جداسازي ذرات و تركيبات مختلف به ويژه پروتئين‌ها و پلي [...]

رنگ آمیزی پروتئینها بر روي ژل

By |2021-08-21T23:01:30+04:30آگوست 14th, 2021|

رنگ آمیزی پروتئینها بر روي ژل پس از انجام الکتروفورز یک بعدی (1D) یا دو بعدی (2D) برروی ژل SDS مرحله بعدی اغلب نشان دادن حضور پروتئین بر روی ژل است. بطور کلی به این روشها روشهای نشان دادن (Detection) می گویند. برخی از انواع روشهای نشان دادن پروتئینها در سطح ژل عبارتند از:کاهندگی یونهای [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش راديواكتيو

By |2021-08-14T17:36:27+04:30آگوست 14th, 2021|

اين روش پيش از ابداع روشهاي حساسي مانند رنگ آميزي نقره از جمله روشهاي رايج و حساس در نشان دادن پروتئينها بر روي ژل به حساب مي آمد. مواد راديواكتيو مي توانند در شرايط in vivo يا in vitro مورد استفاده واقع شوند. امروزه اين روش به دليل خطرات ناشي از تشعشع مواد راديواكتيو و [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش رسوب افتراقی نمکها

By |2021-10-26T20:25:20+03:30آگوست 14th, 2021|

رنگ آمیزی پروتئین به روش رسوب افتراقی نمکها این روش براساس اینست که نمکهای متصل به پروتئین (مانند دودسیل سولفات یا کاتیونهای سنگین) کمتر از نمکهای آزاد در ژل فعال هستند. بنابراین رسوب یک نمک غیر محلول در نواحی که نمک به پروتئین متصل است آهسته تر انجام می شود. این در شرایطی است که [...]

رنگ آمیزی پروتئین به روش فلورسانس

By |2021-10-26T20:26:11+03:30آگوست 14th, 2021|

رنگ آمیزی پروتئین به روش فلورسانس رنگ آمیزی فلورسانس از نظر اساس روش به رنگ آمیز کوماسی شبیه است. در اینجا نیز ماده فلوروفور بصورت کووالانسی یا غیر کووالانسی به پروتئین متصل می شود. البته این رنگ آمیزی در عمل به مراتب دشوارتر از رنگ آمیزی معمولی است. پس از جذب ماده فلوروفور به پروتئین، [...]

رنگ آمیزی به روش کاهندگی یونهای فلزی (رنگ آمیزی نقره)

By |2021-10-26T20:27:15+03:30آگوست 14th, 2021|

رنگ آمیزی به روش کاهندگی یونهای فلزی (رنگ آمیزی نقره) رنگ آمیزی نقره مانند رسوب افتراقی نمکها بر پایه اتصال کاتیون به پروتئین است. کاتیون مورد استفاده در اینجا نقره می باشد که علاوه بر پروتئین می تواند توسط عوامل دیگری مانند SDS، یون کلراید و اسیدهای آمینه نیز جذب شود. لذا پیش از مجاور [...]

Go to Top