محیط کشت DMEM یا Eagle Modified Dulbecco  یک محیط پایه پر استفاده برای حمایت از رشد بسیاری از سلول های مختلف پستانداران است. سلول‌هایی که با موفقیت در DMEM کشت می‌شوند شامل فیبروبلاست‌های اولیه، سلول‌های عصبی، سلول‌های گلیال، HUVECs و سلول‌های عضلانی صاف و همچنین رده‌های سلولی مانند HeLa، 293، Cos-7، و PC-12 هستند.

DMEM حاوی 4 برابر غلظت اسیدهای آمینه و ویتامین ها نسبت به حداقل محیط ضروری Eagle است. DMEM در ابتدا با گلوکز کم (1 گرم در لیتر) و پیروات سدیم فرموله شد، اما اغلب با سطوح گلوکز بالاتر، با یا بدون پیروات سدیم استفاده می‌شود. DMEM حاوی پروتئین، لیپید یا فاکتورهای رشد نیست. بنابراین، DMEM نیاز به مکمل دارد، معمولاً با 10٪ سرم جنین گاو (FBS) همچنین از یک سیستم بافر بی کربنات سدیم (3.7 گرم در لیتر) استفاده می کند و بنابراین برای حفظ pH فیزیولوژیکی به محیط CO2 5-10٪ نیاز دارد.