توضیحات

طراحی پرایمر اولین و مهمترین قدم در آزمایشات PCR می باشد. بسته به نوع آزمایش PCR و نیز هدف مورد نظر از انجام آزمایش ممکن است نیازمند به کارگیری اصول و قواعد متنوعی برای طراحی پرایمر باشیم. تیم علمی مجرب بایومیکس آمادگی دارد بر اساس نیازمندیهای مصرف کننده گان گرامی و بر مبنای اصول علمی و تجربی در طراحی پرایمر خدمات تخصصی ارائه نماید.