این دستگاه ساخت شرکت بایومیکس بوده و برای آزمایشگاه اومیکس طراحی شده است. در بسیاری از آزمایشات مس اسپکترومتری آماده سازی ترکیب مورد آزمایش نیازمند یک مرحله اکسترکشن با حلال آلی می باشد. دستگاه تبخیرگر نیتروژن به آسانی می تواند فرایند تبخیر حلال را بطور همزمان برای چندین نمونه انجام دهد. فرایند دقیق گرما دهی و نیز جریان یکنواخت نیتروژن از ویژگیهای این دستگاه می باشد. همچنین پیچهای تنظیم کننده میزان جریان نیتروژن و پروبهای متحرک و نیز امکان به کارگیری تیپ های یکبار مصرف در سر پروبهای دستگاه از ویژگیهای دیگر دستگاه می باشد که علاوه بر تبخیر یکنواخت و کنترل شده حلال از آلودگی نمونه ها نیز جلوگیری می نماید.