شرکت بایومیکس تامین کننده کلیه مواد شیمیائی با گرید HPLC، MS و آزمایشگاهی از کمپانیهای معتبر بین الملل از جمله Sigma/Merck، CDH, Scharlau و … به درخواست مشتری خواهد بود

Go to Top