معرفی شتابدهنده بایومیکس

بایومیکس افتخار دارد تا در قالب شتابدهنده بایومیکس خدمات شتابدهی خود را به شرکتهای استارت آپی و گروههای علمی تقدیم نماید. این خدمات شامل خدمات مشاوره ای رایگان، جذب و در اختیار گذاشتن گرنت از منابع ارائه دهنده گرنت و همکاری در طراحی و تولید پروتوتایپ و یافتن و معرفی سرمایه گذار برای تولید انبوه و صنعتی محصولات می باشد. نحوه تعامل بایومیکس با مجریان طرحها و تولید کنندگان متفاوت و قابل مذاکره خواهد بود. متقاضیان استفاده از این خدمات می توانند با شماره های شرکت تماس گرفته و با تعیین وقت قبلی برای دریافت راهنمائیهای لازم بصورت حضوری به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

بایومیکس در خدمت توسعه فناوری و تولید دانش بنیان