خدمات آزمایشگاهی ما

بایومیکس با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی وسیع ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی متنوع در حوزه های مولکولی، سلولی، حیوانی و شیمی است.

Go to Top